BTG เคลียร์ปันผลหมื่นล้านก่อน IPO ยันล็อกหุ้นใหญ่ห้ามขายใน 6 เดือน

เรื่องที่น่าสนใจ

บมจ.เบทาโกร (BTG) เคลียร์ชัด จ่ายปันผลก่อนไอพีโอ 10,500 ล้านบาท มาจากผลงานในอดีต ยืนยันผู้ถือหุ้นเดิมทำสัญญาห้ามขายหุ้นเดิมทั้ง 100% ก่อนไอพีโอเป็นเวลา 6 เดือน

จากกรณีที่มีกระแสข่าวลือออกมาว่า สาเหตุที่หุ้น บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ BTG ปรับลดลงต่ำกว่าราคาไอพีโอ 40 บาท นับตั้งแต่วันแรก (2 พ.ย.65 )ที่เข้าเทรดวันแรก โดยราคาหุ้น BTG ปิดวันแรกอยู่ที่ระดับ 36.25 บาท มาวันที่ 3 พ.ย.และปิดวันที่ 4 พ.ค.65 ราคาไม่เปลี่ยนแปลง ที่ 37.50 บาท ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนักลงทุนรายย่อยมีความกังวล ต่อกรณี BTG ที่มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนมากก่อนขายไอพีโอ พร้อมกับมีหุ้นจำนวนหนึ่งที่ไม่ติดไซเลนต์พีเรียด และมีการเพิ่มทุนช่วงปลายปี 2564 ราคาต่ำกว่าไอพีโอค่อนข้างมาก จึงเป็นหนึ่งในสาเหตุทำให้เกิดแรงเทขายหุ้นออกมาอย่างหนักในวันที่ BTG เปิดทำการซื้อขายเป็นวันแรก

 

ต่อเรื่องนี้ นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด มหาชน (BTG) ได้ออกมาชี้แจงโดยระบุว่า การจ่ายปันผลเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมในอดีต จากผลการดำเนินงานก่อนนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่เป็นเจ้าของบริษัท 100% ทั้งนี้การจ่ายปันผลก่อนไอพีโอ ไม่ว่าจะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน หรือการกู้ยืมระยะสั้น (Bridge Loan)เป็นเรื่องปกติทั่วไป ซึ่งเป็นการบริหารจัดการสภาพคล่องและปรับโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสม

 

ส่วนประเด็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 450 ล้านหุ้น ในราคาพาร์หุ้นละ 10 บาท เพื่อปรับโครงสร้างสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมให้มีความเหมาะสม เป็นกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนการทำไอพีโอตามปกติ โดยรายละเอียดดังกล่าวถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนแล้ว

อีกทั้งยืนยันว่า ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนไอพีโอทุกรายเข้าทำสัญญา ห้ามขายหุ้นทั้งหมด 100% ที่ถืออยู่ก่อนไอพีโอจำนวนรวม 1,500 ล้านหุ้น เป็นระยะเวลา 6 เดือนหลังจากหุ้น BTG เข้าเทรดวันแรก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน

นายวสิษฐ กล่าวอีกว่า เบทาโกรพร้อมสร้างการเติบโตของผลการดำเนินงานอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องตามแผนการลงทุนและขยายธุรกิจในอนาคต เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

อนึ่ง ในแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ของบริษัทระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นจำนวน 10,500 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล (record date) เป็นวันที่ 14 ตุลาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว